Παρουσίαση ΠΕ/ΔΕ περιόδου Ιουνίου

Οι ημερομηνίες παρουσίασης των Πτυχιακών/Διπλωματιών Εργασιών (ΠΕ/ΔΕ), για το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2020, θα είναι εκτός απροόπτου πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση εντός του Ιουνίου.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν μέσω zoom, με τη χρήση PowerPoint, ενώ η χρήση κάμερας κατά την παρουσίαση είναι επιθυμητή.

Οι ενδιαφερόμενοι για παρουσίαση, θα πρέπει να αναρτήσουν το πλήρες αρχείο PDF της ΠΕ/ΔΕ στη διαδικτυακή πλατφόρμα ΠΕ/ΔΕ, το οποίο πρέπει να γίνει αποδεκτό από τον εισηγητή καθηγητή. Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης – έγκρισης των ΠΕ/ΔΕ θα καθοριστεί το συντομότερο δυνατό, μόλις οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες παρουσίασης. Μετά την έγκριση της ΠΕ/ΔΕ από τον εισηγητή καθηγητή, το αρχείο PDF κλειδώνει και θεωρείται η τελική ΠΕ/ΔΕ προς αξιολόγηση από την εξεταστική επιτροπή.

Όταν απαιτείται η επίδειξη της λειτουργίας διατάξεων είτε λογισμικού, αυτή θα γίνει με την προετοιμασία του κατάλληλου video.

Δεν απαιτείται έντυπη μορφή της ΠΕ/ΔΕ.

Με βάση τις εγκεκριμένες εργασίες από τους εισηγητές, η επιτροπή ΔΕ θα ανακοινώσει το πρόγραμμα των παρουσιάσεων.

Η Επιτροπή ΔΕ

Ιορδάνης Κιοσκερίδης
Ευκλείδης Κεραμόπουλος

23 Μάι 2020 0:28 – από Ιορδάνης Κιοσκερίδης