Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση των 12 ΠΜ του νέου πενταετούς Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ και δεν θα προσφέρεται για όσο δεν υπάρχει σχετικό θεσμικό πλαίσιο, αντίστοιχο με αυτό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρακτική Άσκηση.