Έλεγχος για τον αν φοιτητής έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 160/210 ΠΜ*

Αριθμός Μητρώου (6 ή 7 ψηφία της μορφής: YYAAAA (π.χ. 1512345) ή 5YYAAA (π.χ.515123) ή YYYYAAA (π.χ. 2019123)):


Μαζικός έλεγχος: Πληκτρολογήστε Αριθμούς Μητρώου (6 ή 7 ψηφία της μορφής: YYAAAA (π.χ. 1512345) ή 5YYAAA (π.χ.515123) ή YYYYAAA (π.χ. 2019123)) χωρισμένους με κόμμα:

*Η εφαρμογή έχει ενημερωθεί και με τις βαθμολογίες της Εξεταστικής του Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, από το ακαδημαικό έτος 2020-21, στις εμβόλιμες εξεταστικές περιόδους δεν θα προσφέρονται τα μαθήματα που δεν είναι υποχρεωτικά για τη λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος. Ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ μπορείτε να δείτε τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις εμβόλιμες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτος 2020-21.

Δικαιώματα φοιτητών μετά τη συμπλήρωση 160 και 210 πιστωτικών μονάδων

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τα παρακάτω δικαιώματα ισχύουν για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εγγράφηκαν στο τμήμα έως και το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (είτε παρακολουθούν το 4ετές είτε το 5ετές πρόγραμμα σπουδών) και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 160 πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα και για όλους τους φοιτητές και της φοιτήτριες που εγγράφηκαν στο τμήμα από το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και μετά και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 210 πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα.


Τα δικαιώματα αυτά είναι:

  • Δικαίωμα ανάληψης πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 160 ΠΜ μπορούν να αναλάβουν πτυχιακή εργασία, ενώ αυτοί που έχουν συμπληρώσει 210 πιστωτικές μονάδες και παρακολουθούν το 5έτες πρόγραμμα σπουδών μπορούν να αναλάβουν διπλωματική εργασία.

  • Δικαίωμα συμμετοχής και στις εμβόλιμες εξεταστικές περιόδους: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν δικαίωμα να εξεταστούν στην εμβόλιμη εξεταστική του Ιουνίου στα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται χειμερινό εξάμηνο και αντίστοιχα, έχουν δικαίωμα να εξεταστούν στην εμβόλιμη εξεταστική του Ιανουαρίου σε μαθήματα που διδάσκονται εαρινό εξάμηνο ακόμη και αν δεν τα έχουν δηλώσει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην εμβόλιμη εξέταση ενός μαθήματος είναι να το έχουν δηλώσει τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν και να πληρούν τις προϋποθέσεις για να εξεταστούν στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος.
    Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ, που έχουν συμπληρώσει 160 ΠΜ και έχουν περάσει ένα από τα δύο μέρη οποιοδήποτε μικτού μαθήματος έως και το Σεπτέμβριο του 2019, κατα την διάρκεια του ακ. έτους 2020-21 μπορούν να εξεταστούν στις εμβόλιμες εξεταστικές περιόδους μόνο στο μέρος του μαθήματος που χρωστούν ακόμη και αν το μάθημα δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα που οδηγεί ο παραπάνω σύνδεσμος. Αν το μάθημα δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα, η εξέταση διεξάγεται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

  • Διατήρηση του βαθμού του εργαστηριακού μέρους μαθήματος: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν, αν το επιθυμούν, να διατηρήσουν τον βαθμό του εργαστηριακού μέρους ενός μαθήματος για το τρέχον και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εφόσον ο βαθμός στο εργαστηριακό μέρος τους δίνει το δικαίωμα να εξεταστούν στο θεωρητικό μέρος και εφόσον ο βαθμός στο εργαστηριακό μέρος έχει αποκτηθεί μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων που δίνουν τα δικαιώματα που περιγράφονται σε αυτή την σελίδα.

    Παράδειγμα 1: Ένας φοιτητής που παρακολουθεί το 4έτες πρόγραμμα σπουδών λαμβάνει 6 στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ηλεκτρονικές Διατάξεις κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Στις εξετάσεις του Ιανουαρίου 2020 συγκεντρώνει 160 πιστωτικές μονάδες. Ο βαθμός 6 στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ηλεκτρονικές Διατάξεις δεν διατηρείται διότι ελήφθη χρονολογικά πριν τη συμπλήρωση των 160 πιστωτικών μονάδων.

    Παράδειγμα 2: Ένας φοιτητής που παρακολουθεί το 4έτες πρόγραμμα σπουδών έχει συμπληρώσει κατά τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2019 160 πιστωτικές μονάδες. Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 λαμβάνει 4.5 στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ηλεκτρονικές Διατάξεις. Ο βαθμός 4 είναι το όριο που έχουν ορίσει οι διδάσκοντες του εν λόγω μαθήματος πάνω από το οποίο, οι φοιτητές μπορούν να πάρουν μέρος στην εξέταση του θεωρητικού μέρος. Έτσι, Ο βαθμός 4.5 που πέτυχε ο φοιτητής στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ηλεκτρονικές Διατάξεις διατηρείται, εφόσον ο φοιτητής το επιθυμεί, για τα ακαδημαικά έτη 2019-20 και 2020-21, διότι ελήφθη χρονολογικά μετά την συμπλήρωση των 160 πιστωτικών μονάδων. Επιπλέον έχει δικαίωμα να εξετάζεται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος σε όλες τις εξεταστικές περιόδους (κανονική και εμβόλιμη). Αν οι διδάσκοντες είχαν ορίσει ως όριο το 5, ο βαθμός 4.5 δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί παρόλο που αποκτήθηκε μετά την συμπλήρωση των 160 πιστωτικών μονάδων.

  • Ρύθμιση για τους φοιτητές του πρωην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στη μεταβατική περίοδο των 2 ετών: Οι φοιτητές/φοιτήτριες του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής που έχουν συμπληρώσει 160 πιστωτικές μονάδες και έχουν παρακολουθήσει εργαστήριο μικτού μαθήματος, στο πλαίσιο του παλαιού Προγράμματος Σπουδών (χωρίς να το έχουν περάσει) δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του αντίστοιχου μαθήματος του νέου προγράμματος σπουδών και μπορούν να λάβουν μέρος κατ' ευθείαν στην εξεταστική διαδικασία που προβλέπεται για το εργαστήριο. Το παραπάνω ισχύει αποκλειστικά για τη μεταβατική περίοδο των 2 ετών που προβλέπεται στη διαδικασία μετάβασης στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών, δηλαδή έως και το ακ. έτος 2020-21.

Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω δίνεται να εξειδικευτούν περαιτέρω με ανακοινώσεις από τους υπεύθυνους των μαθημάτων βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε μαθήματος.

Για ερωτήματα που αφορούν τα δικαιώματα των φοιτητών που έχουν συμπληρώσει 160 ή 210 πιστωτικές μονάδες μπορείτε να στείλετε email στο stoug@ihu.gr