Πρόγραμμα Μαθημάτων

Επισυνάπτεται η 2η έκδοση του ωρολόγιου προγράμματος μαθημάτων του  Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20. Οι αλλαγές στην έκδοση αυτή αφορούν μόνο στις αίθουσες διδασκαλίας των μαθημάτων Τεχνολογία Πολυμέσων, Γραφικά Υπολογιστών, Ευφυή Συστήματα και την προσθήκη του μαθήματος επιλογής: 1916 Συστ. Μετρ. Υπ. με Η/Υ (9ο εξ.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-20 χειμερινό εκδ2 2019-10-17