Υποστηρικτικό & Διοικητικό Προσωπικό

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ)

Καραμπάς Ιωάννης karampas@it.teithe.gr
Παρασκευόπουλος Αχιλλέας
Χατζηπαπάς Νικόλαος nik@it.teithe.gr +30 2310 013 290

Διοικητικό Προσωπικό

Σέχα Ελένη info@iee.ihu.gr +30 2310 013 621
Χαλιαμπάκα Χρύσουλα
Ιωακείμοβιτς Ζήσης