Τρέχουσα εξεταστική: 2020-21ΣΕΠ-online
Σύνδεσμοι για το πρόγραμμα
Πλήρες πρόγραμμα:    
Πρόγραμμα επιλεγμένων μαθημάτων:    
* Χρησιμοποιώντας WebCalendar σε κάποια εφαρμογή, έχει το πλεονέκτημα πως σε περίπτωση τροποποίησης/αλλαγής, το ημερολόγιό σας θα ενημερωθεί αυτόματα.

Μαθήματα 1ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
1101-Θ. Μαθηματικά Ι (ΘΕΩ)
1102-Θ. Δομημένος Προγραμματισμός (ΘΕΩ)
1103-Θ. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (ΘΕΩ)
1104-Θ. Ηλεκτρονική Φυσική (ΘΕΩ)
1105-Θ. Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος (ΘΕΩ)

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
1201-Θ. Μαθηματικά ΙΙ (ΘΕΩ)
1202-Θ. Μετρήσεις και Κυκλώματα Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΘΕΩ)
1203-Θ. Τεχνική Συγγραφή, Παρουσίαση και Ορολογία Ξένης Γλώσσας (ΘΕΩ)
1204-Θ. Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (ΘΕΩ)
1205-Θ. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (ΘΕΩ)

Μαθήματα 3ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
1301-Θ. Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (ΘΕΩ)
1302-Θ. Μαθηματικά ΙΙΙ (ΘΕΩ)
1303-Θ. Επεξεργασία Σήματος (ΘΕΩ)
1305-Θ. Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΘΕΩ)
1405-Θ. Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού (ΘΕΩ)

Μαθήματα 4ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
1304-Θ. Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων (ΘΕΩ)
1401-Θ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΘΕΩ)
1402-Θ. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (ΘΕΩ)
1403-Θ. Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (ΘΕΩ)
1404-Θ. Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (ΘΕΩ)

Μαθήματα 5ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
1501-Θ. Ασύρματες Επικοινωνίες (ΘΕΩ)
1502-Θ. Μικροελεγκτές (ΘΕΩ)
1503-Θ. Σχεδίαση Λειτουργικών Συστημάτων (ΘΕΩ)
1504-Θ. Ηλεκτρονικές Διατάξεις (ΘΕΩ)
1505-Θ. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής (ΘΕΩ)

Μαθήματα 6ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
1601-Θ. Τεχνητή Νοημοσύνη (ΘΕΩ)
1602-Θ. Ενσωματωμένα Συστήματα (ΘΕΩ)
1611-Θ. Σύνθεση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων (ΘΕΩ)
1612-Θ. Κβαντική Υπολογιστική (ΘΕΩ)
1641-Θ. Αριθμητικές Μέθοδοι (ΘΕΩ)
1642-Θ. Προηγμένα Θέματα Αλληλεπίδρασης (Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών) (ΘΕΩ)
1643-Θ. Διοίκηση Έργων (ΘΕΩ)
1671-Θ. Μικροκυματική Τεχνολογία και Τηλεπισκόπηση (ΘΕΩ)
1672-Θ. Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες (ΘΕΩ)
1673-Θ. Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΘΕΩ)

Μαθήματα 7ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
1701-Θ. Δίκτυα Υπολογιστών (ΘΕΩ)
1702-Θ. Ηλεκτρονικά Ισχύος (ΘΕΩ)
1711-Θ. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΘΕΩ)
1712-Θ. Αισθητήρια και Επεξεργασία Μετρήσεων (ΘΕΩ)
1741-Θ. Εισαγωγή στην Αναλυτική των Δεδομένων (ΘΕΩ)
1742-Θ. Μηχανική Λογισμικού (ΘΕΩ)
1743-Θ. Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων (ΘΕΩ)
1744-Θ. Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών και Προγραμματισμός Παράλληλων Συστημάτων (ΘΕΩ)
1771-Θ. Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας (ΘΕΩ)

Μαθήματα 8ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
1801-Θ. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (ΘΕΩ)
1802-Θ. Αρχές και Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης (ΘΕΩ)
1803-Θ. Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΘΕΩ)
1812-Θ. Μετατροπείς Ισχύος (ΘΕΩ)
1839-Θ. Ηλεκτροκίνηση και Ευφυή Δίκτυα (ΘΕΩ)
1841-Θ. Οργάνωση Δεδομένων και Εξόρυξη Πληροφορίας (ΘΕΩ)
1842-Θ. Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας (ΘΕΩ)
1871-Θ. Ασύρματα Δίκτυα (ΘΕΩ)
1872-Θ. Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 1 (ΘΕΩ)
1873-Θ. Προηγμένα Θέματα Δικτύων (ΘΕΩ)
1874-Θ. Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών (ΘΕΩ)
1899-Θ. Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή (ΘΕΩ)

Μαθήματα 9ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
1911-Θ. Εφαρμογές Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΘΕΩ)
1912-Θ. Ρομποτική (ΘΕΩ)
1913-Θ. ΑΠΕ και Ευφυή Ηλεκτρικά Δίκτυα (ΘΕΩ)
1915-Θ. Βιοϊατρική Τεχνολογία (ΘΕΩ)
1941-Θ. Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΘΕΩ)
1942-Θ. Επιχειρησιακή Έρευνα (ΘΕΩ)
1943-Θ. Ανάκτηση Πληροφοριών - Μηχανές Αναζήτησης (ΘΕΩ)
1944-Θ. Διαxείριση Συστήματος και Υπηρεσιών DBMS (ΘΕΩ)
1945-Θ. Ευφυή Συστήματα (ΘΕΩ)
1947-Θ. Προηγμένη Μηχανική Μάθηση (ΘΕΩ)
1948-Θ. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΘΕΩ)
1949-Θ. Κατανεμημένα Συστήματα (ΘΕΩ)
1950-Θ. Σημασιολογικός Ιστός (ΘΕΩ)
1969-Θ. Γραφικά Υπολογιστών (ΘΕΩ)
1972-Θ. Δικτύωση Καθορισμένη από Λογισμικό (ΘΕΩ)
1973-Θ. Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 2 (ΘΕΩ)
1974-Θ. Δορυφορικές Επικοινωνίες (ΘΕΩ)
1975-Θ. Τεχνολογία Πολυμέσων (ΘΕΩ)