Αγγέλου Κωνσταντίνος Ph.D.

Προσωπικό Ε.ΔΙ.Π.

Ο Αγγέλου Κωνσταντίνος είναι πτυχιούχος Δημοσιογραφίας(BA) από το Collumbia College of Chicago (USA), και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (διδάκτορας Δημοσιογραφίας(Ph.D) από το Kliment Ohridsky University of Sofia (BG) . Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής ήταν: Πολιτικές για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ως μέσο διαπολιτισμικού διαλόγου. Υπηρετεί ως ΕΔΙΠ του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο ‘’οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών στην εκπαίδευση’’. Από το 1994 ως το 2000 έχει διδάξει ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο North College, στο American Ηellenic College, στο ΙΕΚ Θέρμης και στo ΙΕΚ Δέλτα. Παράλληλα εργάστηκε στην εταιρεία DMV COSMOS ως Διευθυντής Επικοινωνίας. Aπό το 2014 έως και σήμερα, ως ΕΔΙΠ έχει διδάξει στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας & Συγγραφή – Παρουσίαση Τεχνικών Κειμένων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις νέες τεχνολογίες των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, σε επιστημονικά, πολυπολιτισμικά και περιβαλλοντικά θέματα. Έχει δημοσιεύσεις σε ξένα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Επιστημονικό Πεδίο:
-
Μαθήματα που διδάσκει:
(1203) Τεχνική Συγγραφή, Παρουσίαση και Ορολογία Ξένης Γλώσσας
Ώρες γραφείου:
Τεταρτη 10:00-13:00
Γραφείο:
Κτήριο πρώην τμήματος Ηλεκτρονικής ,Εργαστήριο Α5
Τηλέφωνο:
+30 2310013915
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
https://www.iee.ihu.gr/staff/αγγέλου-κωνσταντίνος/