Διπλωματική Εργασία

H διπλωματική εργασία (Δ.Ε.) εκπονείται από τους φοιτητές του Τμήματος, υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ, κατά τη διάρκεια του δέκατου εξαμήνου σπουδών. Η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της Δ.Ε. είναι ένα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διπλωματική Εργασία.