Έναρξη ερευνητικού προγράμματος ENGINE την ΤΕ-31-ΜΑΡ-21

ENGINE – “Teaching online electronics, microcontrollers and programming in Higher Education”
Η έναρξη του προγράμματος (kick-off meeting) διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ στις 31/3/2021.
Περισσότερες πληροφορίες:

Έγκριση χρηματοδότησης με κατάταξη στην 1η θέση της πρότασης “ENGINE”, στο πλαίσιο της Δράσης Erasmus+ KA2 “Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness”29 Μαρτ 2021 16:39 – από Δημήτριος Παπακώστας