Υπηρεσίες Τμήματος – οδηγίες

  1. Όλοι οι φοιτητές του τμήματος έχουν πρόσβαση στο σύνολο υπηρεσιών του Τμήματος. Οι υπηρεσίες αυτές αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται κυρίως από τους ίδιους τους φοιτητές του Τμήματος. Βασική προϋπόθεση για πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες είναι η ενεργοποίηση του λογαριασμού του φοιτητή.
  2. Δεδομένου ότι έχετε κάνει ενεργοποίηση, μπορείτε να κάνετε “Είσοδο” στις υπηρεσίες του Τμήματος ακολουθώντας τις οδηγίες Διαδικασία Εισόδου στις Υπηρεσίες του Τμήματος.
  3. Πρόσβαση στις Ανακοινώσεις του Τμήματος.
  4. Δημόσιο Προφίλ και Υπηρεσία Καταλόγου.
  5. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ανακοινώσεις του Τμήματος από κινητή συσκευή Android  κατεβάζοντας την εφαρμογή ITapps. Η εφαρμογή βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης (δεν είναι τελική έκδοση).

HOWTOs (πως να)

  1. Πως ενημερώνομαι για τις ανακοινώσεις
  2. Καλές πρακτικές για την επικοινωνία φοιτητών – διδασκόντων μέσω email