Υπηρεσίες Τμήματος – οδηγίες

  1. Όλοι οι φοιτητές του τμήματος έχουν πρόσβαση στο σύνολο υπηρεσιών του Τμήματος. Οι υπηρεσίες αυτές αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται κυρίως από τους ίδιους τους φοιτητές του Τμήματος. Βασική προϋπόθεση για πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες είναι η ενεργοποίηση του λογαριασμού του φοιτητή.
  2. Δεδομένου ότι έχετε κάνει ενεργοποίηση, μπορείτε να κάνετε “Είσοδο” στις υπηρεσίες του Τμήματος ακολουθώντας τις οδηγίες Διαδικασία Εισόδου στις Υπηρεσίες του Τμήματος.
  3. Πρόσβαση στις Ανακοινώσεις του Τμήματος.
  4. Δημόσιο Προφίλ και Υπηρεσία Καταλόγου.
  5. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ανακοινώσεις του Τμήματος από κινητή συσκευή Android  κατεβάζοντας την εφαρμογή ITapps. Η εφαρμογή βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης (δεν είναι τελική έκδοση).

Υποστήριξη / Επικοινωνία

Το apps.iee.ihu.gr και οι συνδεδεμένες εφαρμογές του, διαχειρίζονται από το τμήμα (καθηγητές και φοιτητές σε εθελοντική βάση).
Η πυθία/moodle/webmail και οι συνδεδεμένες εφαρμογές τους διαχειρίζονται από το Κέντρο Δικτύου της πανεπιστημιούπολης Σίνδου (http://www.noc.teithe.gr/).

Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με την περίπτωση προβλήματος, επικοινωνήστε με:

* Για την επικοινωνία σας με το Κέντρο Δικτύου, προτιμήστε την εφαρμογή https://helpdesk.the.ihu.gr/ αντί του email, εφόσον είναι εφικτό.
** Όπου παραπάνω ορίζονται περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι, ορίζονται με σειρά προτεραιότητας για την επικοινωνία σας.


HOWTOs (πως να)

  1. Πως ενημερώνομαι για τις ανακοινώσεις
  2. Καλές πρακτικές για την επικοινωνία φοιτητών – διδασκόντων μέσω email