Μπαλτατζής Δημήτριος
Τσιριγώτης Γεώργιος
Χατζημίσιος Περικλής
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 4η Βιομηχανική Επανάσταση, Προτυποποίηση, Ασύρματες Επικοινωνίες
Κτίριο Π, 1ος όροφος, Γραφείο 206