Αμανατιάδης Δημήτριος
207 πρώην κτίριο Πληροφορικής-Αυτοματισμού
Αμπατζής Ζαφείριος
Κτήριο Η, όροφος 1ος, Εργαστήριο Γ1
Ασδρέ Κατερίνα
Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων, Δομές Δεδομένων, Θεωρία Γράφων, Θεωρία Πολυπλοκότητας
205
Καλλιδοπούλου Άννα-Ελένη
Τσιακμάκης Κυριάκος
Ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης κίνησης και προσαρμοσμένου ελέγχου, Μηχανική Όραση
Εργαστήριο Δ4 - 1ος Όροφος