Αγγέλου Κωνσταντίνος
Κτήριο πρώην τμήματος Ηλεκτρονικής ,Εργαστήριο Α5
Αμανατιάδης Δημήτριος
207 πρώην κτίριο Πληροφορικής-Αυτοματισμού
Αμπατζής Ζαφείριος
Κτήριο Η, όροφος 1ος, Εργαστήριο Γ1
Ασδρέ Κατερίνα
Ουγιάρογλου Στέφανος
Αλγόριθμοι, Εξόρυξη Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Εφαρμογές Ιστού
203
Τσιακμάκης Κυριάκος
Ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης κίνησης και προσαρμοσμένου ελέγχου, Μηχανική Όραση
Εργαστήριο Δ4 - 1ος Όροφος