Αμανατιάδης Δημήτριος B.Sc., M.Sc.

Προσωπικό Ε.ΔΙ.Π.

Ο Δημήτριος Αμανατιάδης είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Bachelor of Science in Computing του University of North London, μεταπτυχιακού διπλώματος MSc in Computer Communications and Networks του Leeds Metropolitan University και πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Είναι μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) όπου διδάσκει Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων, Δίκτυα Υπολογιστών και Λειτουργικά Συστήματα. Επίσης, έχει εργαστεί με σύμβαση έργου, ως διοικητικός υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου, ως Ε.Τ.Π. και ως Ε.Τ.Ε.Π. στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Δίκτυα Υπολογιστών, Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό και Ασφάλεια Δικτύων. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε συνέδρια και περιοδικό.

Επιστημονικό Πεδίο:
-
Μαθήματα που διδάσκει:
(1304) Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων, (1701) Δίκτυα Υπολογιστών
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
207 πρώην κτίριο Πληροφορικής-Αυτοματισμού
Τηλέφωνο:
+30 2310013988
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
http://people.iee.ihu.gr/~dima/