Αβδελίδης Κωνσταντίνος
Αλεξούδη Θεόνη
Οπτικές Επικοινωνίες, Οπτοηλεκτρονική, Οπτικά συστήματα
Ασδρέ Κατερίνα
Βάσσιος Βασίλειος
Βολιώτη Χριστίνα
Γεωργούδας Ιωακείμ
κυψελιδωτά αυτόματα, συστήματα μεγάλης κλίμακας, σχεδίαση ηλεκτρονικών συστημάτων, ευφυή συστήματα
Δελημαράς Βασίλειος
Δημητριάδης Παναγιώτης
Διαμαντουλάκης Παναγιώτης
Καπλάνογλου Παντελής
Μηχανική Μάθηση
Μηλιώτης Βασίλης
Μπαργούλη Μαρίσα
Παπαδοπούλου Μαρία
Σαρηγιαννίδης Αντώνης
Τεκτονίδης Δημήτριος
Web Applications and Systems, Software Engineering, Cloud Based Systems, Enterprise Application Integration