Τεκτονίδης Δημήτριος B.Sc., Ph.D.

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΠΔ407/Εργ/Επιστ. Συνεργάτες/ΕΣΠΑ)

Ο Δρ. Δημήτριος Τεκτονίδης είναι πτυχιούχος Μηχανικός Λογισμικού και έχει διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών για την έρευνα του στον τομέα της ολοκλήρωσης επιχειρηματικών εφαρμογών. Από το 2000, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 ερευνητικά έργα (Ευρωπαϊκά και Εθνικά) ως τεχνικός διευθυντής, επιστημονικός υπεύθυνος ή συντονιστής έργου. Κύρια ερευνητικά του πεδία είναι η Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Enterprise Application Integration), η διαλειτουργικότητα εφαρμογών πληροφορικής, οι υπηρεσιοστραφεις αρχιτεκτονικές (Service Oriented Architectures), οι Υπηρεσίες Διαδικτύου, ο Σημασιολογικός Ιστός, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τα Συστήματα Επιχειρήσεων (ERP, CRM, SCM). Έχει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παγκόσμια συνέδρια και είναι συγγραφέας πάνω από 50 παραδοτέων ερευνητικών έργων και τεχνικών εκθέσεων.

Επιστημονικό Πεδίο:
Web Applications and Systems, Software Engineering, Cloud Based Systems, Enterprise Application Integration
Μαθήματα που διδάσκει:
(1205) Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
-
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
http://aetos.it.teithe.gr/~dtektoni