Καθηγητές
Αδαμίδης Παναγιώτης
+30 2310013985
Βίτσας Βασίλης
Δεληγιάννης Ιγνάτιος
Δέρβος Δημήτριος
Γραφείο 203, κτίριο πρώην Τμημάτων Πληροφορικής και Αυτοματισμού

+30 2310013999
Διαμαντάρας Κωνσταντίνος
Κτήριο Οχημάτων, 1ος όροφος, Αίθουσα τηλεκπαίδευσης, Σίνδος

+30 2310013592
Ηλιούδης Χρήστος
+30 2310013022
Καζακόπουλος Αριστοτέλης
Κιοσκερίδης Ιορδάνης
Κώστογλου Βασίλειος
+30 2310013294
Μαρμόρκος Ιωάννης
Μπάμνιος Γεώργιος
Παπακώστας Δημήτριος
Σαλαµπάσης Μιχαήλ
Σταμάτης Δημοσθένης
+30 2310013025
Σφέτσος Παναγιώτης
105 - Πρώην κτήριο Πληροφορικής-Αυτοματισμού

+30 2310013057
Χατζημίσιος Περικλής
-

+30 2310013024
Αναπληρωτές Καθηγητές
Αντωνίου Ευστάθιος
Κτίριο Πληροφορικής και Αυτοματισμού, Γραφείο 107.

+30 2310013429
Γουλιάνας Κωνσταντίνος
+30 2310013287
Ιωαννίδου Μελίνα
Ιωσηφίδης Αθανάσιος
Κτίριο Ηλεκτρονικής, πρώτος όροφος, γραφείο 1.9

+30 2310013729
Κεραμόπουλος Ευκλείδης
107 - Πρώην κτίριο Πληροφορικής - Αυτοματισμού

+30 2310013998
Ράπτης Πασχάλης
Σπάσος Μιχαήλ
Τζέκης Παναγιώτης
Επίκουροι Καθηγητές
Σιδηρόπουλος Αντώνης
106 - Πρώην κτήριο Πληροφορικής-Αυτοματισμού

Χατζόπουλος Αργύριος
Κτίριο πρώην τμήματος ηλεκτρονικών, Εργαστήριο Α2

+30 2310013610
Λέκτορες
Γιακουμής Άγγελος
-

+30 6976808540
Γιακουστίδης Κωνσταντίνος
Μανάβης Χρήστος
Μπαργούλη Μαρίσα