Καθηγητές
Αδαμίδης Παναγιώτης
Μεθοδολογίες Προγραμματισμού, Ευφυή Συστήματα
Βίτσας Βασίλης
Δίκτυα Υπολογιστών, Ασύρματα Τοπικά Δϊκτυα
Γραφείο 207, κτίριο πρώην Τμημάτων Πληροφορικής και Αυτοματισμού
Δεληγιάννης Ιγνάτιος
Μηχανική Αντικειμενοστρεφούς Λογισμικού
203
Δέρβος Δημήτριος
Βάσεις Δεδομένων, Αναλυτική των Δεδομένων, Εξόρυξη Πληροφορίας από Δεδομένα
Π203
Διαμαντάρας Κωνσταντίνος
Μηχανική Μάθηση, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Παράλληλη Επεξεργασία
Κτήριο Οχημάτων, 1ος όροφος, Αίθουσα τηλεκπαίδευσης, Σίνδος
Ηλιούδης Χρήστος
Tεχνολογίες Διαδικτυακών υπηρεσιών και ασφάλειας
κτήριο Πληροφορικής, 2ος όροφος, γραφ, Δ4
Καζακόπουλος Αριστοτέλης
Kτήριο Η, 1ος όροφος, γραφείο 1.2
Κιοσκερίδης Ιορδάνης
Ηλεκτρονικά Ισχύος - ΑΠΕ - Ηλεκτροκίνηση
Κτίριο Η, Όροφος 1ος, Αριθμός 1.1
Κώστογλου Βασίλης
Επιχειρησιακή Έρευνα - Διοίκηση Έργων - Εφαρμοσμένη Στατιστική - Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων - Σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας-
212, 1ος όροφος
Μαρμόρκος Ιωάννης
Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, νανοτεχνολογία, ημιαγωγικές διατάξεις, κβαντική τεχνολογία
Κτήριο Ηλεκτρονικής Γρ.1.6
Μπάμνιος Γεώργιος
Ακουστική, Ηλεκτρακουστική, Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας
Κτήριο Η του τμ. Μηχ. Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, 1ος όροφος, γραφείο
Παπακώστας Δημήτριος
Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Ηλεκτρονικών
Κτήριο Η - γρ. 1.5
Σαλαμπάσης Μιχάλης
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων, Ανάκτηση Πληροφοριών, Μηχανές Αναζήτησης, Ευφυή Συστήματα
Sindos
Σταμάτης Δημοσθένης
Τεχνητή Νοημοσύνη - Λογικός Προγραμματισμός - Meuodolog;iew Programmatismo;y
206 Κτήριο Π (πρώην Πληροφορικής & Αυτοματισμού)
Χατζημίσιος Περικλής
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 4η Βιομηχανική Επανάσταση, Προτυποποίηση, Ασύρματες Επικοινωνίες
Κτίριο Π, 1ος όροφος, Γραφείο 206
Αναπληρωτές Καθηγητές
Αντωνίου Ευστάθιος
Αριθμητικές και Συμβολικές Υπολογιστικές Μέθοδοι για τη Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων
Κτίριο Πληροφορικής και Αυτοματισμού, Γραφείο 107.
Γουλιάνας Κωνσταντίνος
Αριθμητική Ανάλυση - Νευρωνικά Δίκτυα
212- Πρώην κτίριο Πληροφορικής - Αυτοματισμού
Ιωαννίδου Μελίνα
Διάδοση, σκέδαση & περίθλαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, μικροκυματική τηλεπισκόπηση, ασύρματες επικοινωνίες & ραδιοζεύξεις, σχεδίαση κεραιών, βιολογικές επιδράσεις των ραδιοκυμάτων
Κτήριο Η του τμ. Μηχ. Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, 1ος όροφος
Ιωσηφίδης Αθανάσιος
Ασύρματες Eπικοινωνίες, Kινητές Eπικοινωνίες, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Eκπαίδευση STEM
Κτίριο Ηλεκτρονικής, πρώτος όροφος, γραφείο 1.9
Κεραμόπουλος Ευκλείδης
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή, Βάσεων Δεδομένων και Διαδικτύο
107 - Πρώην κτίριο Πληροφορικής - Αυτοματισμού
Σπάσος Μιχαήλ
Σχεδιασμός Αναλογικών Διακοπτικών Συστημάτων
Κτήριο Η - Εργαστηριακή Αίθουσα Δ2
Τζέκης Παναγιώτης
Μαθηματικοί αλγόριθμοι
Γραφείο 1.7
Επίκουροι Καθηγητές
Κωτσάκης Ρήγας
Επεξεργασία Σήματος, Τεχνολογίες Πολυμέσων, Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή
Εργαστήριο Συστημάτων Μ.Μ.Ε.
Σαπουνίδης Θεοδόσιος
Απτικός προγραμματισμός - Απτικές Διεπαφές
Κτήριο Η - Εργαστηριακή Αίθουσα Γ5
Σιδηρόπουλος Αντώνης
Εφαρμογές Ιστού, Βάσεις Δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα, Επιστημομετρία
106 - Πρώην κτήριο Πληροφορικής-Αυτοματισμού
Χατζόπουλος Αργύριος
Αναλογικά ηλεκτρονικά
Κτίριο πρώην τμήματος ηλεκτρονικών, Εργαστήριο Α2
Λέκτορες
Γιακουμής Άγγελος
Μικροελεγκτές, Μη Γραμμικά κυκλώματα
Μανάβης Χρήστος
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου - Ηλεκτρονικά Ισχύος
Κτήριο Η - Εργαστηριακή Αίθουσα Δ3