Παπακώστας Δημήτριος

  • Βαθμίδα: Καθηγητής

Υπηρετεί ως Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο ‘Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Ηλεκτρονικών’ και είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Α.Π.Θ. (1991) και Διδάκτορας του ίδιου ιδρύματος (1999) με αντικείμενο διατριβής σχετικό με τη διάγνωση βλαβών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Έχει συμμετάσχει, ως επιστημονικά υπεύθυνος και ως βασικός και μεταδιδακτορικός ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα για περισσότερα από 20 έτη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 60 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων ενώ έχουν βρεθεί περισσότερες από 300 αναφορές άλλων ερευνητών σε αυτές τις δημοσιεύσεις. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση, σχεδίαση και διάγνωση βλαβών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων.

Επιστημονικό Πεδίο:
Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Ηλεκτρονικών
Συντονιστής των μαθημάτων:
(1504) Ηλεκτρονικές Διατάξεις, (1613) Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, (1714) Σχεδίαση Επαναπροσδιοριζόμενων Ψηφιακών Συστημάτων (FPGA)
Μαθήματα που διδάσκει:
(1404) Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, (1504) Ηλεκτρονικές Διατάξεις, (1613) Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, (1714) Σχεδίαση Επαναπροσδιοριζόμενων Ψηφιακών Συστημάτων (FPGA)
Ώρες γραφείου:
ΔΕ @13:00~14:00 στο Κτήριο Η - γρ. 1.5 ή/και στην Ε1 (πρόσβαση από rooms.iee.ihu.gr)
Γραφείο:
Κτήριο Η - γρ. 1.5
Τηλέφωνο:
+30 2310013635
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
https://www.iee.ihu.gr/staff/papakostas-dimitrios/
Δημόσια προφίλ:
SC