Βαφειάδης Αντώνης
Γιακουστίδης Κωνσταντίνος
Κλεφτούρης Δημήτρης
Μηχανική Λογισμικού, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο-
Σιάκα Κέρστιν
Διασφάλιση ποιότητας πληροφοριακών συστημάτων, καινοτομία και κοινωνική δικτύωση
Ψαρράς Νικόλαος
(English) TCP/IP protocol suite, Unix programming, C programming