Σιάκα Κέρστιν B.Sc.

Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π./Ομότιμοι/Επίτιμοι

Η Κέρστιν έλαβε το προτπυχιακό και μεταπτυχιακό της δίπλωματα στα οικονομικά το 1975 και 1977 αντιστοίχα από τo Handelshögskolan vid Åbo Akademi της Φινλανδίας και το διδακτορικό της το 2003 στην Ποιότητα Λογισμικού από το Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογίας Επικοινωνιών και Μαθηματικών από το Metropolitan University, στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου.
Έχει μια εκτενή βιομηχανική εμπειρία από την ανάπτυξη λογισμικού σε παγκόσμιους οργανισμούς. Σήμερα είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Διασφάλιση Ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων, Καινοτομία και Κοινωνική Δικτύωση» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πρώην Τμήμα Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης).
Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις της Μηχανικής Συστημάτων, της Διαχείρισης Γνώσης και της Διαχείρισης Ποιότητας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές προσεγγίσεις και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία, όπως η παγκοσμιοποίηση, η ηλεκτρονική μάθηση και η ηλεκτρονική ένταξη, καθώς και οι επακόλουθες προκλήσεις για τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς και τις κυβερνήσεις.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 επιστημονικές εργασίες σχετικά με την έρευνά της σε περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και διεθνή συνέδρια με κριτές. Η εργασία της έχει αναφερθεί συχνά (κοντά σε 1.000 ετεροαναφορές στο Google Scholar).
Έχει δραστηριοποιηθεί σε διάφορα ερευνητικά και δια βίου μάθησης προγράμματα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – για παράδειγμα:
Ως συντονιστής
• ECQA Valorisation Expert (http://valo.teithe.gr/ )
• Family Businesses in the New Economy, how to survive and develop (http://fambus.teithe.gr/)
Ως μέλος
• ECQA Certified Media Networker (https://www.ecqa.org/index.php?id=333 )
• ECQA Certified Social Responsibility (https://www.ecqa.org/index.php?id=227 )
• Digital Marketing (Dima2010) (http://hamkd ima2010.blogspot.com/2010/03/ )
• Network for Teaching Information Society (NET-IS)
(http://www.networkedlearningconference.org.uk/past/nlc2008/abstracts/PDFs/Siakis_774-782.pdf )
• ICT Convergence (https://www.researchgate.net/publication/274956710 )

Το 2010 συμμετείχε 7 μήνες στο τμήμα Βιομηχανικής Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Vaasa της Φινλανδίας στο πρόγραμμα KEMO. Ο ρόλος της στο έργο ήταν η διερεύνηση των πολιτιστικών παραγόντων που επηρεάζουν τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιστημονικό Πεδίο:
Διασφάλιση ποιότητας πληροφοριακών συστημάτων, καινοτομία και κοινωνική δικτύωση
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
-
Τηλέφωνο:
+30 6944243444
E-mail:
Δημόσια προφίλ: