Υποδομές – Υπηρεσίες

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων “κληρονομεί” τις υποδομές και τις υπηρεσίες των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Μηχανικών που συνενώνονται. Οι υποδομές αυτές είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως τις εκπαιδευτικές και  ερευνητικές ανάγκες του νέου Τμήματος.

Αίθουσες Διδασκαλίας Θεωρητικών Μαθημάτων

Σε κάθε μία από τις 9 αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 60 ατόμων διαθέτει εγκατεστημένο εξοπλισμό παρουσιάσεων και οθόνες προβολής συνδεδεμένα με τοπικό Η/Υ και με δυνατότητα χρήσης διαδικτύου.

Το καθένα από τα 2 αμφιθέατρα έχει χωρητικότητα 100 ατόμων και διαθέτει εγκατεστημένο εξοπλισμό παρουσιάσεων και οθόνες προβολής.

Εργαστηριακές Υποδομές

Στο Τμήμα λειτουργούν 14 αίθουσες εργαστηρίων σε αντικείμενα ηλεκτρονικής με ειδικές προδιαγραφές προστασίας, όπως βιομηχανικά δάπεδα, μετασχηματιστές απομόνωσης, συστήματα προστασίας από υψηλές τάσεις. Κάθε μια από τις 14 αίθουσες εργαστηρίων διαθέτει 10 θέσεις εργασίας των 2 έως 3 ατόμων. Οι αίθουσες αυτές χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων αλλά επιπλέον προσφέρονται στους φοιτητές για την πραγματοποίηση ασκήσεων, την εκπόνηση διπλωματικών και άλλων εργασιών. Η επάρκεια, η καταλληλότητα και η ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Κάθε μία από τις 10 θέσεις εργασίας είναι εξοπλισμένη με όλα τα όργανα και συστήματα μετρήσεων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολο των εργαστηριακών μαθημάτων.

Επιπλέον, είναι διαθέσιμη η αίθουσα “Ευκλείδης” όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πάσης φύσεως πειραματικές  δραστηριότητες  που σχετίζονται είτε με τις ανάγκες των εργαστηριακών υποχρεώσεών τους είτε με τις απαιτήσεις της διπλωματικής τους εργασίας ή ακόμη και με την εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια καινοτόμων δραστηριοτήτων ή ερευνητικών έργων.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός εκπαίδευσης σε αντικείμενα πληροφορικής υποστηρίζεται από ένα τοπικό δίκτυο που εξυπηρετείται από μία πληθώρα εξυπηρετητών και προσφέρει περισσότερες από 190 θέσεις εργασίας οι οποίες κατανέμονται σε έξι εργαστήρια, μία αίθουσα υποστήριξηςερευνητικών δραστηριοτήτων και γραφεία προσωπικού:

 • Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων (Αίθουσα 201) που διαθέτει 24 σταθμούς εργασίας
 • Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοίκησης Αίθουσα 202) που διαθέτει 24 σταθμούς
 • Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας και Μηχανικής Λογισμικού (Αίθουσα 208) που διαθέτει 24 σταθμούς εργασίας
 • Εργαστήριο Προγραμματισμού και Πολυμέσων (Αίθουσα 211) που διαθέτει 24 σταθμούς εργασίας
 • Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων (Αίθουσα 210) που διαθέτει 28 σταθμούς εργασίας
 • Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Διαδικτυακών Εφαρμογών (Αίθουσα 301) που διαθέτει 25 σταθμούς εργασίας
 • Αίθουσα Στήριξης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων (αίθουσα 302) που διαθέτει 10 σταθμούς εργασίας
 • Γραφεία διδακτικού και τεχνικού προσωπικού που διαθέτουν 26 υπολογιστές εργασίας

Όλοι οι παραπάνω σταθμοί εργασίας αποτελούν ένα ενιαίο δίκτυο με δομημένη καλωδίωση που βασίζεται σε multi-mode οπτικές ίνες (gigabit) και εξυπηρετούνται από υψηλού επιπέδου εξοπλισμό δικτύωσης (Cisco Switches). H διαχείριση και παρακολούθηση του εξοπλισμού γίνεται ως επί το πλείστον από λογισμικό που αναπτύχθηκε από το Τμήμα ή με ελεύθερο λογισμικό.

Υπηρεσίες του Τμήματος

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα στους φοιτητές και το προσωπικό συνοψίζονται στην παρακάτω λίστα:

 • Διαδικτυακός τόπος Τμήματος
 • Ηλεκτρονικές ανακοινώσεις. Ο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τις ανακοινώσεις που αναρτά το προσωπικό του Τμήματος είτε μέσα από ένα ιδιαίτερα φιλικό και προσαρμοστικό διαδικτυακό περιβάλλον είτε λαμβάνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Ασύρματο δίκτυο φοιτητών (WiFi). Στους χώρους του Τμήματος είναι εγκατεστημένο ασύρματο δίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση για τους φοιτητές.
 • Προσωπικές ιστοσελίδες. Το Τμήμα διαθέτει δύο εξυπηρετητές διαδικτύου αποκλειστικά για τις ιστοσελίδες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος. Κάθε φοιτητής μπορεί να ανεβάσει την προσωπική του ιστοσελίδα στον εξυπηρετητή.
 • Διαδικτυακές υπηρεσίες υποβοήθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εξέτασης, διαδικτυακά περιβάλλοντα κατάθεσης ασκήσεων και εργασιών κ.α.)
 • Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Το Τμήμα, μέσω κατάλληλου εξυπηρετητή, προσφέρει λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξυπηρετούν τις ανάγκες επικοινωνίας του προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων.
 • Δωρεάν λογισμικό Microsoft (MS Imagine)
 • Εξυπηρετητές Βάσεων Δεδομένων MySQL και PostgreeSQL για όλους τους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος
 • Υπηρεσίες VPN και SSH για απομακρυσμένη πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο του Τμήματος και των εξειδικευμένων υπηρεσιών που προσφέρει
 • Γραφείο πρακτικής άσκησης
 • Εξυπηρετητής εικονικών μηχανών (XenServer – Open Source Server Virtualization)
 • Τείχος προστασίας (firewall)
 • Cisco Networking Academy
 • Oracle Academy
 • Εξυπηρετητής ροών video
 • Επιπρόσθετοι εξυπηρετητές για την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία

Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

 • Εξυπηρετητής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και webmail
 • Σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών φοιτητών, δηλώσεων μαθημάτων και παρακολούθηση βαθμολογίας
 • Σύστημα καταχώρησης βαθμολογίας
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (Moodle)
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Big Blue Button)
 • Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
 • Αίθουσα τηλεκπαίδευσης