Υποδομές – Υπηρεσίες

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων “κληρονομεί” τις υποδομές και τις υπηρεσίες των τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Μηχανικών που συνενώνονται. Οι υποδομές αυτές είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως τις εκπαιδευτικές και  ερευνητικές ανάγκες του νέου Τμήματος.

Αίθουσες Διδασκαλίας Θεωρητικών Μαθημάτων

Σε κάθε μία από τις 9 αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 60 ατόμων υπάρχει μόνιμος εξοπλισμός παρουσιάσεων (projector) και οθόνες προβολής συνδεδεμένα με τον Η/Υ της έδρας με δυνατότητα χρήσης διαδικτύου.

Το καθένα από τα 2 αμφιθέατρα έχει χωρητικότητα 100 ατόμων και διαθέτει επίσης μόνιμο εξοπλισμό παρουσιάσεων (projector) και οθόνες προβολής.

Εργαστηριακές Υποδομές

Στο Τμήμα λειτουργούν 14 αίθουσες εργαστηρίων σε αντικείμενα ηλεκτρονικής με ειδικές προδιαγραφές προστασίας, όπως βιομηχανικά δάπεδα, μετασχηματιστές απομόνωσης, συστήματα προστασίας από υψηλές τάσεις. Κάθε ένα από τα 14 εργαστήρια διαθέτει 10 θέσεις εργασίας των 2 έως 3 ατόμων. Τα εργαστήρια αυτά χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων αλλά προσφέρονται στους φοιτητές και άλλες ώρες για την πραγματοποίηση ασκήσεων, την εκπόνηση διπλωματικών και άλλων εργασιών. Η επάρκεια, η καταλληλότητα και η ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Κάθε μία από τις 10 θέσεις εργασίας είναι εξοπλισμένη με όλα τα όργανα και συστήματα μετρήσεων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολο των εργαστηριακών μαθημάτων.

Επίσης λειτουργεί η αίθουσα “Ευκλείδης” όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πάσης φύσεως πειραματικές  δραστηριότητες  που σχετίζονται είτε με τις ανάγκες των καθημερινών εργαστηριακών υποχρεώσεών τους είτε με τις απαιτήσεις της διπλωματικής τους εργασίας ή ακόμη και με την εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια καινοτόμων δραστηριοτήτων ή ερευνητικών έργων.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός εκπαίδευσης σε αντικείμενα πληροφορικής είναι οργανωμένος σε 6 εργαστήρια και αποτελεί ένα τοπικό δίκτυο που εξυπηρετείται από μία πληθώρα εξυπηρετητών και περισσότερες από 190 θέσεις εργασίας οι οποίες κατανέμονται σε έξι εργαστήρια και γραφεία των καθηγητών:

 • Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων (Αίθουσα 201) με 24 σταθμούς
 • Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοίκησης Αίθουσα 202) με 24 σταθμούς
 • Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας και Μηχανικής Λογισμικού (Αίθουσα 208) με 24 σταθμούς
 • Εργαστήριο Προγραμματισμού και Πολυμέσων (Αίθουσα 211) με 24 σταθμούς
 • Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων (Αίθουσα 210) με 28 σταθμούς
 • Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Διαδικτυακών Εφαρμογών (Αίθουσα 301) με 25 σταθμούς
 • Αίθουσα Στήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων (αίθουσα 302) 10 σταθμούς
 • Γραφεία καθηγητών και τεχνικού προσωπικού 26 υπολογιστές

Όλοι αυτοί οι σταθμοί αποτελούν ένα ενιαίο δίκτυο με δομημένη καλωδίωση που βασίζεται σε multi-mode οπτικές ίνες (gigabit) και εξυπηρετούνται από υψηλού επιπέδου εξοπλισμό δικτύωσης (Cisco Switches). H διαχείριση και παρακολούθηση του εξοπλισμού γίνεται ως επί το πλείστον από λογισμικό που αναπτύχθηκε από το Τμήμα ή με ελεύθερο λογισμικό.

Υπηρεσίες του Τμήματος

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα στους φοιτητές και το προσωπικό συνοψίζονται στην παρακάτω λίστα:

 • Διαδικτυακός τόπος τμήματος
 • Ηλεκτρονικές ανακοινώσεις. Ο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τις ανακοινώσεις που αναρτά το προσωπικό του τμήματος είτε μέσα από ένα ιδιαίτερα φιλικό και προσαρμοστικό διαδικτυακό περιβάλλον είτε λαμβάνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Ασύρματο δίκτυο φοιτητών (WiFi). Στους χώρους του Τμήματος είναι εγκατεστημένο ασύρματο δίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση για τους φοιτητές.
 • Προσωπικές ιστοσελίδες. Το τμήμα διαθέτει δύο εξυπηρετητές διαδικτύου αποκλειστικά για τις ιστοσελίδες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος. Κάθε φοιτητής μπορεί να ανεβάσει την προσωπική του ιστοσελίδα στον εξυπηρετητή.
 • Διαδικτυακές υπηρεσίες υποβοήθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εξέτασης, διαδικτυακά περιβάλλοντα κατάθεσης ασκήσεων και εργασιών κ.α.)
 • Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Το Τμήμα, μέσω κατάλληλου εξυπηρετητή, προσφέρει λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξυπηρετούν τις ανάγκες επικοινωνίας του προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων.
 • Δωρεάν λογισμικό Microsoft (MS Imagine)
 • Εξυπηρετητές Βάσεων Δεδομένων MySQL και PostgreeSQL για όλους τους φοιτητές και το προσωπικό του τμήματος
 • Υπηρεσίες VPN και SSH για απομακρυσμένη πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο του τμήματος και των εξειδικευμένων υπηρεσιών που προσφέρει
 • Γραφείο πρακτικής άσκησης
 • Εξυπηρετητής εικονικών μηχανών (XenServer – Open Source Server Virtualization)
 • Τείχος προστασίας (firewall)
 • Cisco Networking Academy
 • Oracle Academy
 • Εξυπηρετητής ροών video
 • Επιπρόσθετοι εξυπηρετητές για την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία

Υπηρεσίες του Ιδρύματος

 • Εξυπηρετητής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και webmail
 • Σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών φοιτητών, δηλώσεων μαθημάτων και παρακολούθηση βαθμολογίας
 • Σύστημα καταχώρησης βαθμολογίας
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα Ηλεκτρονικής μάθησης (moodle)
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Big Blue Button)
 • Βιβλιοθήκη του ιδρύματος
 • Αίθουσα τηλεκπαίδευσης