Κλεφτούρης Δημήτρης

Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π./Ομότιμοι/Επίτιμοι

Απέκτησε Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Bradford, UK (1978), Μεταπτυχιακό (M.Sc.) στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο UMIST (1975), UK και Πτυχίο στη Φυσική από το ΑΠΘ (1973). Ήταν καθηγητής στο ΑΤΕΙ/Θ, από το 1985 στο Γενικό Τμήμα και από το 1987 στο Τμήμα Πληροφορικής. Την 31.08.2018 αφυπηρέτησε από το ΑΤΕΙ/Θ και τον Νοέμβριο του 2018, η σύγκλητος τον αναγόρευσε Ομότιμο Καθηγητή. Πριν αφυπηρετήσει, δίδασκε τα μαθήματα Ψηφιακά Συστήματα, Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Τεχνολογία Πολυμέσων και Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα ( Unix Shell Language ). Στο παρελθόν δίδαξε πλειάδα άλλων μαθημάτων πληροφορικής στο οικείο τμήμα και είχε συγγράψει διδακτικές σημειώσεις για αρκετά από αυτά.
Πριν τον διορισμό του σε θέση ΕΠ στο ΑΤΕΙ/Θ, εργάστηκε για ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο του Bradford ως Ερευνητικός Συνεργάτης, έξι έτη ως Αναλυτής Συστημάτων στην εταιρεία DACC UNIVAC ( μετέπειτα UNISYS) κυρίως στην υποστήριξη συστημάτων υπολογιστών τύπου Mainframe, στο Υπολογιστικό Κέντρο του ΑΠΘ. Κατά τον ίδιο χρόνο διετέλεσε Ειδικός Επιστήμων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, Συνεργάτης στην Ομάδα Έρευνας Μεταφορών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και σύμβουλος Αναλυτής Συστημάτων Εμπορικών Εφαρμογών.
Δραστηριοποιήθηκε ερευνητικά στα γνωστικά πεδία της Μηχανικής Λογισμικού, Τεχνολογίας Πολυμέσων, Εφαρμογές και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο καθώς και στα Απομακρυσμένα Συστήματα Μάθησης. Υπήρξε κριτής σε ένα αριθμό διεθνών συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει 35 περίπου επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά καθώς και πρακτικά συνεδρίων. ‘Eχει συμμετάσχει, είτε ως μέλος είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος, σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα με σημαντικούς προϋπολογισμούς.
Στα πλαίσια ανάληψης διοικητικού έργου στο ΑΤΕΙ/Θεσσαλονίκης, εκλέχθηκε στις θέσεις μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος για τέσσαρα χρόνια, Διευθυντή Σχολής των Τεχνολογικών Εφαρμογών για επτά χρόνια, Μέλος της Επιτροπής Ερευνών για 3 χρόνια, Προϊστάμενος Τμήματος για πέντε χρόνια και Υπεύθυνος Τομέα για τέσσαρα χρόνια. Ακόμη είχε ξεκινήσει για το νεοσύστατο Τμήμα Πληροφορικής το γραφείο Πρακτικής Άσκησης καθώς και φοιτητικές ανταλλαγές σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

Επιστημονικό Πεδίο:
Μηχανική Λογισμικού, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο-
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
-
Τηλέφωνο:
+30 2310013299
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
http://aetos.it.teithe.gr/~klefturi