Σπάσος Μιχαήλ

  • Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Αναλογικών Διακοπτικών Συστημάτων». Σπούδασε Ηλεκτρονικά στην Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών “ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ” της Θεσσαλονίκης. Το 1987 απέκτησε Δίπλωμα στα προηγμένα Ηλεκτρονικά από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (TEIΘ) και M.Sc στη Διασφάλιση Ποιότητας από την Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το 2007. Έλαβε το διδακτορικό του από τη Σχολή Μηχανικής και Σχεδίασης του Πανεπιστημίου Brunel, του Ηνωμένου Βασίλειου, το 2011. Το κύριο αντικείμενο της έρευνάς του είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση RF MEMS διακοπτών για επαναπροσδιοριζόμενες κεραίες. Έχει δημοσιεύσει περίπου 30 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια και σε βιβλία και έχει διατελέσει κριτής διεθνών περιοδικών. Τα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή των Διακοπτών RF MEMS, των επαναπροσδιοριζόμενων μικροταινειακών κεραιών και των αισθητήρων και συστημάτων μέτρησης. Είναι συγγραφέας των βιβλίων “Ηλεκτρονικές μετρήσεις και όργανα”, “Αναλογική επεξεργασία σημάτων αισθητηρίων” και “Σύγχρονες εφαρμογές αναλογικών ηλεκτρονικών”.

Επιστημονικό Πεδίο:
Σχεδιασμός Αναλογικών Διακοπτικών Συστημάτων
Συντονιστής των μαθημάτων:
(1611) Σύνθεση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, (1712) Αισθητήρια και Επεξεργασία Μετρήσεων
Μαθήματα που διδάσκει:
(1611) Σύνθεση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, (1712) Αισθητήρια και Επεξεργασία Μετρήσεων
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
Κτήριο Η - Εργαστηριακή Αίθουσα Δ2
Τηλέφωνο:
+30 2310013628
E-mail: