Καζακόπουλος Αριστοτέλης

  • Βαθμίδα: Καθηγητής

Ο Καζακόπουλος Αριστοτέλης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956. Το 1973 εισήχθη ύστερα από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ακολούθησε την κατεύθυνση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (κύκλος ηλεκτρονικών) και αποφοίτησε το 1978 με βαθμό 7,7. Από το 1979 έως το 1981 υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία. Από το 1981 έως το 1986 εργάσθηκε σαν επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και παράλληλα εργάσθηκε σαν μελετητής σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Από το 1986 έως το 1989 εργάσθηκε σαν καθηγητής στην Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση και σαν προγραμματιστής H/Y στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς. Το 1987 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ηλεκτρονική Φυσική από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1989 εκλέχτηκε Καθηγητής Εφαρμογών στο τμήμα Ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το 1993 εξελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή στο ίδιο τμήμα. Από το 1996 έως το 2000 διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Τον Ιούνιο του 2010 κατέστη Διδάκτορας στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. με θέμα «μελέτη της ιοντικής αγωγιμότητας στερεών ηλεκτρολυτών». Τον Φεβρουάριο του 2012 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και το 2016 στην βαθμίδα του Καθηγητή. Δίδαξε τα μαθήματα Ηλεκτρονικά ΙΙΙ, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Μικροελεγκτές Ι, Μικροελεγκτές ΙΙ, Εφαρμογές Μικροελεγκτών, Δίκτυα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικές μετρήσεις, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ηλεκτρονική Φυσική, Μικροκύματα, Ψηφιακά κυκλώματα Ι, Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας Ι, Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας ΙΙ, Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων. Από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 κατείχε την θέση του Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Από τον Φεβρουάριο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019 ήταν συντονιστής Erasmus του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2019 διετέλεσε μέλος της Επταμελούς Επιτροπής Ερευνών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα είναι Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.

Επιστημονικό Πεδίο:
-
Συντονιστής των μαθημάτων:
(1203) Τεχνική Συγγραφή, Παρουσίαση και Ορολογία Ξένης Γλώσσας, (1915) Βιοϊατρική Τεχνολογία
Μαθήματα που διδάσκει:
(1502) Μικροελεγκτές, (1602) Ενσωματωμένα Συστήματα, (1911) Εφαρμογές Ενσωματωμένων Συστημάτων
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
Kτήριο Η, 1ος όροφος, γραφείο 1.2
Τηλέφωνο:
+30 2310013624
E-mail:
Δημόσια προφίλ:
SC