Ψαρράς Νικόλαος

Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π./Ομότιμοι/Επίτιμοι

Unix, Computer Networks, CCNA

Επιστημονικό Πεδίο:
(English) TCP/IP protocol suite, Unix programming, C programming
Τηλέφωνο:
+30 2310013013
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
http://www.it.teithe.gr/~psarnik