Αδαμίδης Παναγιώτης Ph.D., M.Sc., B.Sc.

  • Βαθμίδα: Καθηγητής

Ο κ. Π. Αδαμίδης είναι καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Επίσης είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
Διετέλεσε Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης μεταξύ 1999-2019 καθώς και Πρόεδρος του Τμήματος 2008-2010.
Ήταν Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας από Δεκ. 2017 έως Μάιο 2019. Ήταν μέλος του Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ από Σεπτ. 2016 έως Ιούλιο 2017.

Επιστημονικό Πεδίο:
Μεθοδολογίες Προγραμματισμού, Ευφυή Συστήματα
Μαθήματα που διδάσκει:
(1205) Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, (1950) Σημασιολογικός Ιστός
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
-
Τηλέφωνο:
+30 2310013985
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
http://aetos.it.teithe.gr/~adamidis/