Γουλιάνας Κωνσταντίνος Ph.D.

  • Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Κωνσταντίνος Γουλιάνας υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο “Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών και Αριθμητική Ανάλυση – Νευρωνικά Δίκτυα”. Έλαβε το βασικό του πτυχίο στα Μαθηματικά από το Τμήμα Μαθηματικών της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1982, το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Επιστήμη της Πληροφορικής (Master of Science in Computer Science) το 1987 από το Illinois Institute of Technology (IIT), USA και το Διδακτορικό του το 2000 στην περιοχή των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων ( εφαρμογές σε προβλήματα Αριθμητικής Ανάλυσης ) από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Από το 1989 ως το 2005 έχει διδάξει ως Επιστημονικός-Εργαστηριακός Συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), μαθήματα όπως Αριθμητική Ανάλυση και Επιστημονικές Εφαρμογές, Νευρωνικά Δίκτυα, Λειτουργικά Συστήματα Ι (VAX/VMS), Λειτ. Συστήματα ΙΙΙ (UNIX), FORTRAN I, FORTRAN II, PASCAL, Τεχνικές Προγραμματισμού (Aλγοριθμική).
Το 2006 διορίστηκε Επίκουρος Καθηγητής και το 2017 Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΑΤΕΙΘ διδάσκοντας τα μαθήματα Αριθμητική Ανάλυση & Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών, Μηχανική Μάθηση, Αλγοριθμική και Προγραμματισμός, Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος και συμμετέχοντας στη διδασκαλία του μαθήματος Μηχανική Μάθηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος “ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ”, ενώ μετά τη δημιουργία του νέου τμήματος διδάσκει τα μαθήματα Αριθμητικές Μέθοδοι, Αρχές και Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης, Δομημένος Προγραμματισμός,
Έχει συμμετάσχει, ως ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα για περισσότερα από 20 έτη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 10 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων ενώ έχουν βρεθεί περισσότερες από 35 αναφορές άλλων ερευνητών σε αυτές τις δημοσιεύσεις. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συνεισφέρει ως μέλος επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα Νευρωνικά Δίκτυα, την Μηχανική Μάθηση, την Αριθμητική Ανάλυση, το Χάος και την Επεξεργασία Σήματος.

Επιστημονικό Πεδίο:
Αριθμητική Ανάλυση - Νευρωνικά Δίκτυα
Συντονιστής των μαθημάτων:
(1102) Δομημένος Προγραμματισμός, (1641) Αριθμητικές Μέθοδοι, (1802) Αρχές και Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης, (1970) Πρακτική Άσκηση
Μαθήματα που διδάσκει:
(1102) Δομημένος Προγραμματισμός, (1641) Αριθμητικές Μέθοδοι, (1802) Αρχές και Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης
Ώρες γραφείου:
Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 13:00-14:00
Γραφείο:
212- Πρώην κτίριο Πληροφορικής - Αυτοματισμού
Τηλέφωνο:
+30 2310013287
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
https://aetos.it.teithe.gr/~gouliana/
Δημόσια προφίλ:
SC