Κεραμόπουλος Ευκλείδης B.Sc., Ph.D.

  • Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Ευκλείδης Κεραμόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το University of WestMinster του Λονδίνου της Μεγάλης Βρετανίας.
Είναι μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου «Διαχείρισης της Πληροφορίας & Μηχανικής Λογισμικού» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου «Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων» του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συντονιστής της ερευνητικής ομάδας «Επαυξημένης Πραγματικότητας» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή, των Βάσεων Δεδομένων και του Διαδικτύου.
Τα διδακτικά του αντικείμενα εστιάζονται στα μαθήματα «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Μηχανής», «Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων», «Προηγμένα Θέματα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Μηχανής» και «Σημασιολογικός Ιστός».

Επιστημονικό Πεδίο:
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή, Βάσεων Δεδομένων και Διαδικτύο
Συντονιστής των μαθημάτων:
(1505) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής, (1642) Προηγμένα Θέματα Αλληλεπίδρασης (Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών), (1950) Σημασιολογικός Ιστός, (1969) Γραφικά Υπολογιστών
Μαθήματα που διδάσκει:
(1505) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής, (1642) Προηγμένα Θέματα Αλληλεπίδρασης (Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών), (1743) Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων, (1950) Σημασιολογικός Ιστός
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα 13:00 - 14:00, Παρασκευή 13:00 - 14:00
Γραφείο:
107 - Πρώην κτίριο Πληροφορικής - Αυτοματισμού
Τηλέφωνο:
+30 2310013998
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
http://people.iee.ihu.gr/~euclid/
Δημόσια προφίλ:
SC