Σαλαμπάσης Μιχάλης B.Sc., Ph.D.

  • Βαθμίδα: Καθηγητής

Ο Μιχάλης Σαλαμπάσης έχει πτυχίο πληροφορικής και διδακτορικό στην Πληροφορική. Βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η ανάκτηση πληροφοριών, προηγμένα συστήματα εξερευνητικής αναζήτησης, έξυπνη διαχείρισης πληροφορίας, σχεδίαση & αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων. Επίσης έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με μεθοδολογίες πειραματικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας αναζήτησης σε ψηφιακές βιβλιοθήκες. Υπήρξε επισκέπτης ερευνητής στο ερευνητικό ινστιτούτο Information Retrieval Facility (www.ir-facility.org), καθώς επίσης και στο Πολυτεχνείο της Βιέννης (Marie Curie Fellow) όπου εργάστηκε στην αναζήτηση πληροφοριών σε μεγάλης κλίμακας βιβλιοθήκες από πατέντες. Έχει συμμετέχει ή ήταν ο υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό αναπτυξιακών & ερευνητικών Ελληνικών & Ευρωπαϊκών έργων. Έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικά με γλώσσες & τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού καθώς και περίπου 90 δημοσιεύσεις σε περιοδικά, συνέδρια, συλλογικούς τόμους.

Επιστημονικό Πεδίο:
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων, Ανάκτηση Πληροφοριών, Μηχανές Αναζήτησης, Ευφυή Συστήματα
Συντονιστής των μαθημάτων:
(1405) Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού, (1842) Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας, (1943) Ανάκτηση Πληροφοριών – Μηχανές Αναζήτησης, (1948) Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων
Μαθήματα που διδάσκει:
(1405) Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού, (1948) Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
Sindos
Τηλέφωνο:
+30 2310013061
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
http://www.salampasis.gr
Δημόσια προφίλ: