Μπάμνιος Γεώργιος

  • Βαθμίδα: Καθηγητής

Γεννήθηκα το 1960 στη Νάουσα Ημαθίας και μετά την αποφοίτησή μου από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Νοέμβριος 1984), έλαβα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών “Master of Science in Applied Acoustics” (Εφαρμοσμένη Ακουστική) από το University of London. Τον Ιούνιο του 1994 αναγορεύτηκα Διδάκτωρ Ακουστικής του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., ενώ κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής υπήρξα Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.).
Από το 1986 έχω διδάξει στο τότε τμ. Ηλεκτρονικών Μηχ., σειρά μαθημάτων όπως Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Συστήματα Ήχου, Τεχνολογίες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή. Ακόμη, έχω διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Έχω διατελέσει Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για δύο θητείες και Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως τον Αϋγουστο του 2014. Το 2014 και το 2018 εκλέχθηκα Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΑΤΕΙΘ.
Έχω συμμετάσχει σε μελέτες και ερευνητικά έργα με αντικείμενο τη σχεδίαση ηλεκτρακουστικών συστημάτων, ακουστική σχεδίαση χώρων, ηχομόνωση, περιβαλλοντικές μελέτες θορύβου κά.
Τέλος το δημοσιευμένο μου επιστημονικό έργο, σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικού θορύβου και εφαρμογή μη καταστροφικών ελέγχων με χρήση ακουστικών μεθόδων.

Επιστημονικό Πεδίο:
Ακουστική, Ηλεκτρακουστική, Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας
Συντονιστής των μαθημάτων:
(1105) Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος, (1204) Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Μαθήματα που διδάσκει:
(1105) Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος, (1204) Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
Κτήριο Η του τμ. Μηχ. Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, 1ος όροφος, γραφείο
Τηλέφωνο:
+30 2310013625
E-mail:
Δημόσια προφίλ:
SC