Ηλιούδης Χρήστος

  • Βαθμίδα: Καθηγητής

O Χρήστος Ηλιούδης είναι πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Η/Υ του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του ΑΠΘ στην “Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων». Από το 2007, υπηρέτησε στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή και πλέον είναι στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν το σχεδιασμό και ανάπτυξη ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τη διερεύνηση παραβιάσεων ασφάλειας και την προστασία κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών. Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια στη γνωστική περιοχή του Internet security και cybersecurity, και είναι μέλος ερευνητικών ομάδων και φορέων στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Έχει πάρει μέρος σε σημαντικό αριθμό κοινοτικών και εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως CS-AWARE, e-SENS, «Ανάπτυξη Βασικών διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα», «RENEWING HEALTH», «HUMABIO», NETCARDS, κ.α.

Επιστημονικό Πεδίο:
Tεχνολογίες Διαδικτυακών υπηρεσιών και ασφάλειας
Συντονιστής των μαθημάτων:
(1103) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, (1801) Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, (1971) Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
Μαθήματα που διδάσκει:
(1103) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, (1801) Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Ώρες γραφείου:
Τρίτη 9-10, Τετάρτη 1-2
Γραφείο:
κτήριο Πληροφορικής, 2ος όροφος, γραφ, Δ4
Τηλέφωνο:
+30 2310013022
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
http://www.it.teithe.gr/~iliou
Δημόσια προφίλ: