Τζέκης Παναγιώτης Ph.D.

  • Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστημονικό Πεδίο:
Μαθηματικοί αλγόριθμοι
Συντονιστής των μαθημάτων:
(1301) Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, (1711) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, (1713) Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές, (1811) Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Μαθήματα που διδάσκει:
(1101) Μαθηματικά Ι, (1201) Μαθηματικά ΙΙ, (1301) Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, (1713) Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές, (1811) Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Ώρες γραφείου:
Τετάρτη 11:00 - 2:00
Γραφείο:
Γραφείο 1.7
Τηλέφωνο:
+30 2310013615
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
https://aetos.it.teithe.gr/~ptzekis/