Ουγιάρογλου Στέφανος B.Sc., M.Sc., Ph.D.

Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων τμήματων

Ο Στέφανος Ουγιάργολου είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2004), μεταπτυχιακού διπλώματος στην πληροφορική του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. (2006), πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2010) και διδακτορικού διπλώματος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2014). Η διδακτορική διατριβή του έχει τίτλο “Algorithms and Techniques for Efficient and Effectieve Nearest Neighbours Classification” και υποστηρίχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της από υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Από το 2016 έως και το 2019 διετέλεσε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πεδίο έρευνας τους αλγόριθμους κατηγοριοποίησης για ροές (data streams) και μεγάλα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης και κατέχει πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας.
Ο Σ. Ουγιάρογλου είναι μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) όπου διδάσκει Βάσεις Δεδομένων, Οργάνωση Δεδομένων και Εξόρυξη Πληροφορίας, Προγραμματισμό Η/Υ, Λειτουργικά Συστήματα, Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών και Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και τη Μετα-δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς επίσης και ως εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα, Μηχανική Μάθηση, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων, Διαχείριση δεδομένων για κινητές συσκευές, Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Επιστημονικό Πεδίο:
Αλγόριθμοι, Εξόρυξη Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Εφαρμογές Ιστού
Μαθήματα που διδάσκει:
(1102) Δομημένος Προγραμματισμός, (1401) Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, (1503) Σχεδίαση Λειτουργικών Συστημάτων, (1841) Οργάνωση Δεδομένων και Εξόρυξη Πληροφορίας, (1941) Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
203
Τηλέφωνο:
+30 2310013926
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
https://www.iee.ihu.gr/~stoug
Δημόσια προφίλ:
SC