Τσιακμάκης Κυριάκος M.Sc., M.Sc., Ph.D.

Προσωπικό Ε.ΔΙ.Π.

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Απέκτησε B.Sc. στη Φυσική , M.Sc. στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) και M.Sc. στην Γεωργική Μηχανική και Ph.D από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης κίνησης μικρο-ηλεκτρο-μηχανικών διατάξεων, Συστήματα μέτρησης και προσαρμοσμένου ελέγχου ενεργοποιητών, επεξεργασία εικόνας, μικρουπολογιστικά συστήματα, ασύρματες εφαρμογές, μηχανική όραση, έξυπνα υλικά στη μικρο-ρομποτική, έξυπνοι αισθητήρες και ενεργοποιητές και χαρακτηρισμός υλικών.

Διαθέτει μεγάλη εργασιακή εμπειρία ως Μηχανικός Λογισμικού με έμφαση στις τεχνολογίες .NET, API, Android-iOS και Web εφαρμογές.

Έχει δημοσιεύσεις σε ξένα και ελληνικά δόκιμα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Επιστημονικό Πεδίο:
Ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης κίνησης και προσαρμοσμένου ελέγχου, Μηχανική Όραση
Μαθήματα που διδάσκει:
(1204) Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, (1504) Ηλεκτρονικές Διατάξεις
Ώρες γραφείου:
Παρασκευή 9:00-13:00
Γραφείο:
Εργαστήριο Δ4 - 1ος Όροφος
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
https://aetos.it.teithe.gr/~ktsiak/
Δημόσια προφίλ:
SC