Χατζημίσιος Περικλής Ph.D., B.Sc.

  • Βαθμίδα: Καθηγητής

Ο Δρ. Περικλής Χατζημίσιος υπηρετεί ως Καθηγητής και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων (Σ.Υ.Α.Δ.) στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών». Σπούδασε Μηχανικός Πληροφορικής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία στο Bournemouth University (U.K.) και αναγορεύτηκε Διδάκτορας με βαθμό «Άριστα» το 2005 με αντικείμενο διατριβής «Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Απόδοσης Πρωτοκόλλων Ασύρματων Επικοινωνιών». Από το Φεβρουάριο 2016 είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Faculty of Science & Technology του Bournemouth University. Στο παρελθόν, διετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής–Ερευνητής στο University Pierre and Marie Curie (France), Massachusetts Institute of Technology (MIT) (USA) και University of Toronto (UoT) (Canada).
Από το 2005 διδάσκει σε μεγάλο αριθμό Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Ελληνικών και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Επιπλέον, εργάστηκε ως επισκέπτης διδάσκων στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή/Λέκτορα στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Σερρών καθώς και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστήμιο του Bournemouth. Επιπλέον, από το 2007 συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Επιστήμονας Δημιουργός/Κριτικός Αναγνώστης.
Ο Δρ. Χατζημίσιος εμπλέκεται σε μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων προτυποποίησης και του οργανισμού Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) καθώς διατελεί Μέλος των IEEE 5G Initiative, IEEE Communication Society (ComSoc) Standards Development Board, IEEE ComSoc Standards Program Development Board, IEEE ComSoc Education Services Board, IEEE ComSoc Industry Outreach Board, καθώς και Vice Chair των IEEE Technical Committee on Information Infrastructure and Networking και IEEE Technical Committee on Big Data. Από το 2010 είναι ο Ιδρυτής-Σύμβουλος Καθηγητής του τοπικού Φοιτητικού Παραρτήματος (Student Branch) του ΙΕΕΕ ενώ από το 2009 είναι ο Τμηματικός Ακαδημαϊκός Συντονιστής Erasmus+ & Προγραμμάτων LLP έχοντας επιτύχει πολλές συμφωνίες με υψηλού επιπέδου Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους σε Ευρώπη και διεθνώς.
Συμμετέχει ως ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Στο παρελθόν, εργάστηκε ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Για περισσότερα από 15 χρόνια συμμετέχει ως Μέλος και/ή Πρόεδρος στην επιστημονική/οργανωτική επιτροπή εκατοντάδων διεθνών Συνεδρίων και στην επιστημονική επιτροπή μεγάλου αριθμού περιοδικών του οργανισμού ΙΕΕΕ και άλλων εκδοτικών οίκων. Έχει διατελέσει διοργανωτής και ομιλητής σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκδηλώσεων/ομιλιών.
Έχει συγγράψει/επιμεληθεί 8 βιβλία/συλλογικούς τόμους, περισσότερες από 140 ερευνητικές εργασίες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Το ερευνητικό του έργο έχει λάβει περισσότερες από 4100 ετεροαναφορές από άλλους ερευνητές. Στα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανάλυση της απόδοσης και η προτυποποίηση ασύρματων επικοινωνιών, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, οι Έξυπνες Πόλεις, η ασφάλεια επικοινωνιών και η δικτύωση οχημάτων.

Επιστημονικό Πεδίο:
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 4η Βιομηχανική Επανάσταση, Προτυποποίηση, Ασύρματες Επικοινωνίες
Μαθήματα που διδάσκει:
(1203) Τεχνική Συγγραφή, Παρουσίαση και Ορολογία Ξένης Γλώσσας, (1803) Διαδίκτυο των Πραγμάτων, (1972) Δικτύωση Καθορισμένη από Λογισμικό
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
Κτίριο Π, 1ος όροφος, Γραφείο 206
Τηλέφωνο:
+30 2310013024
E-mail:
Δημόσια προφίλ:
SC