Ιωαννίδου Μελίνα B.Sc., Ph.D.

  • Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Η Μελίνα Ιωαννίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο Τηλεπικοινωνίες με έμφαση στη Θεωρία Επικοινωνιών, Ασύρματες Επικοινωνίες, Κεραίες.
Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από το 1989, ενώ το 1997 αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Η διδακτορική διατριβή της έχει τίτλο Ηλεκτρομαγνητική Σκέδαση από Πολυκεντρικές Σφαιρικές Διατάξεις – Ανάλυση και Εφαρμογές. Το αντικείμενο της διατριβής σχετίζεται με διάδοση και σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ανίχνευση με ραντάρ, ασύρματες επικοινωνίες και μικροκυματικές ζεύξεις. Είναι πτυχιούχος Παιδαγωγικών Σπουδών της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ) της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) από το 1997.
Από το 1990 μέχρι το 2003 εργάσθηκε με σύμβαση έργου σε ερευνητικά προγράμματα της επιτροπής ερευνών ΑΠΘ που αφορούσαν σε ασύρματες επικοινωνίες και ραδιοζεύξεις, επιτήρηση του περιβάλλοντος με ραντάρ, σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων τηλεπικοινωνιών, επεξεργασία τηλεπικοινωνιακών σημάτων και ανάπτυξη λογισμικού για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές. Από το 1998 έως το 2004 εργάσθηκε ως επιστημονική συνεργάτης στο τμήμα Ηλεκτρονικής του Aλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ). Από το 2004 έως το 2012 υπηρέτησε ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του AΤΕΙΘ, ενώ το 2012 εξελίχθηκε σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Από το 2005 έως το 2020 ήταν επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του οικείου Τμήματος. Από το Σεπτέμβριο του 2020 είναι Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα”.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, ενώ έχουν εντοπισθεί περισσότερες από 250 αναφορές άλλων ερευνητών (citations) στις δημοσιεύσεις της. Είναι κριτής σε αρκετά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Επιστημονικό Πεδίο:
Διάδοση, σκέδαση & περίθλαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, μικροκυματική τηλεπισκόπηση, ασύρματες επικοινωνίες & ραδιοζεύξεις, σχεδίαση κεραιών, βιολογικές επιδράσεις των ραδιοκυμάτων
Συντονιστής των μαθημάτων:
(1402) Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, (1671) Μικροκυματική Τεχνολογία και Τηλεπισκόπηση, (1972) Δικτύωση Καθορισμένη από Λογισμικό
Μαθήματα που διδάσκει:
(1402) Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, (1501) Ασύρματες Επικοινωνίες, (1671) Μικροκυματική Τεχνολογία και Τηλεπισκόπηση
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
Κτήριο Η του τμ. Μηχ. Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, 1ος όροφος
Τηλέφωνο:
+30 2310013616
E-mail:
Δημόσια προφίλ:
SC