Ασδρέ Κατερίνα B.Sc., M.Sc., Ph.D.

Προσωπικό Ε.ΔΙ.Π.

Η Κατερίνα Ασδρέ είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1999), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πληροφορική του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2001), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (2020) και Διδακτορικού Διπλώματος του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2008). Η διδακτορική διατριβή της έχει τίτλο “Αλγόριθμοι και Αποτελέσματα NP-Πληρότητας για Προβλήματα Χρωματισμού και Επικάλυψης με Μονοπάτια σε Τέλεια Γραφήματα”. Από το 2000 έως και το 2020 υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Μετα-δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ως εκπαιδεύτρια σε προγράμματα επιμόρφωσης/εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και τρία χρόνια με απόσπαση στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ένα χρόνο με απόσπαση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η Κ. Ασδρέ είναι μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) όπου διδάσκει στο εργαστήριο του μαθήματος Δομημένος Προγραμματισμός, Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό, Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Γραφημάτων, Δομές Δεδομένων, Θεωρία Πολυπλοκότητας, Βάσεις Δεδομένων με Γράφους, Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές.

Επιστημονικό Πεδίο:
Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων, Δομές Δεδομένων, Θεωρία Γράφων, Θεωρία Πολυπλοκότητας
Μαθήματα που διδάσκει:
(1102) Δομημένος Προγραμματισμός, (1305) Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων, (1405) Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
205
Τηλέφωνο:
+30 2310013013
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
https://aetos.it.teithe.gr/~asdre
Δημόσια προφίλ:
SC