Ασδρέ Κατερίνα B.Sc., M.Sc., Ph.D.

Προσωπικό Ε.ΔΙ.Π.

Επιστημονικό Πεδίο:
-
Μαθήματα που διδάσκει:
(1102) Δομημένος Προγραμματισμός, (1305) Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων, (1405) Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
-
E-mail:
Δημόσια προφίλ:
SC