Έναρξη Τηλεκπαίδευσης στις εικονικές αίθουσες του Τμήματος

Αγαπητοί φοιτητές/τριες, αγαπητοί διδάσκοντες

Μετά την απαραίτητη προσαρμογή στις νέες συνθήκες για όλους μας έχουμε τα εργαλεία ώστε να οργανώσουμε περισσότερο αποδοτικά την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.

Από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου η διδασκαλία όλων των Θεωρητικών μαθημάτων θα μπορεί να πραγματοποιείται στις εικονικές αίθουσες του τμήματος έχοντας ως γενικό κανόνα την τήρηση του υπάρχοντος ωρολογίου προγράμματος.

Στην κατηγορία ανακοινώσεων Τηλεκπαίδευση αλλά και στο μενού Τηλεκπαίδευση της ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα με τις εικονικές αίθουσες καθώς και άλλες σχετικές με την τηλεκπαίδευση χρήσιμες γενικές πληροφορίες εισάγοντας τους κωδικούς σας.

Αντιμετωπίζοντας με θετική διάθεση την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία όλοι έχουμε να βγούμε κερδισμένοι τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι:
— Οι ανακοινώσεις που εξειδικεύουν τον τρόπο διεξαγωγής κάθε μαθήματος αναρτώνται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα moodle.teithe.gr ή/και στον πίνακα ανακοινώσεων apps.it.teithe.gr. Μην παραλείπετε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις τακτικά, εισάγοντας τους κωδικούς σας.
— Όσον αφορά στα εργαστηριακά μαθήματα και εφόσον αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, ο τρόπος διδασκαλίας τους ανακοινώνεται από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος. Οι διδάσκοντες των εργαστηριακών μαθημάτων θα πρέπει να καταγράφουν τις παρουσίες είτε μέσω αντιγράφων οθόνης (screenshots) είτε μέσω καταγραφής συνομιλιών (chat).

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες ανακοινώσεις και μείνετε σπίτι για να προστατέψετε τους οικείους σας και τον εαυτό σας.

Εισάγοντας τους κωδικούς σας στην κατηγορία ανακοινώσεων Τηλεκπαίδευση μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα με τις εικονικές αίθουσες στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://apps.it.teithe.gr/announcements/announcement/5e80b6eec37ee11204534030

29 Μαρτ 2020 17:59 – από Δημήτριος Παπακώστας