Έργο H2020 TeamUp5G – Διαδικτυακή ομιλία για Beyond 5G (Τρίτη 30-6-2020)

Το ερευνητικό έργο H2020 TeamUp5G (New RAN TEchniques for 5G UltrA-dense Mobile networks) είναι ένα Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) το οποίο έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2019. Το έργο εστιάζει στην έρευνα σχετικά με τα πάρα πολύ πυκνά μικρά κυψελωτά συστήματα, ένα πολύ σημαντικό συστατικό των μελλοντικών ετερογενών δικτύων 5ης Γενιάς (5G).

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είναι ένας από τους 18 εταίρους (μεταξύ Πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και βιομηχανίας από 7 χώρες) που αποτελούν αυτή την κοινοπραξία. Περισσότερες πληροφορίες στο http://teamup5g.webs.tsc.uc3m.es/

Η τρίτη διαδικτυακή ομιλία που διοργανώνει το έργο TeamUp5G θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 και ώρες 11:00-12:00 με τίτλο “Beyond 5G: Key Technlogies and Standards”. Ο ομιλητής είναι ο Dr. Konstantinos Samdanis, Research Project Manager, Nokia Bell Labs (Munich, Germany)!

Για να παρακολουθήσετε την ομιλία μπορείτε να συνδεθείτε στο σύνδεσμό https://eu.bbcollab.com/guest/7a58da663fdc4926a1aa4bdc5eab7423

#5G #IoT #PhD #research #H2020 #Greece #MarieCurie

Επισύναψη: Online_talk(30-6-2020).pdf
29 Ιούν 2020 13:17 – από Περικλής Χατζημίσιος