Έργο TeamUp5G – Διαδικτυακή ομιλία για Internet of Things (Πέμπτη, 23-1-2020)

Το ερευνητικό έργο TeamUp5G (New RAN TEchniques for 5G UltrA-dense Mobile networks) είναι ένα Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) το οποίο έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2019. Το έργο εστιάζει στην έρευνα σχετικά με τα πάρα πολύ πυκνά μικρά κυψελωτά συστήματα, ένα πολύ σημαντικό συστατικό των μελλοντικών ετερογενών δικτύων 5ης Γενιάς (5G).
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είναι ένας από τους 18 εταίρους (μεταξύ Πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και βιομηχανίας από 7 χώρες) που αποτελούν αυτή την κοινοπραξία. Περισσότερες πληροφορίες στο http://teamup5g.webs.tsc.uc3m.es/

Η πρώτη διαδικτυακή ομιλία που διοργανώνει το έργο TeamUp5G θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 12:00-13:00 με τίτλο “MAC and Routing layer Protocols for Industrial IoT”. Ο ομιλητής είναι ο Dr. Georgios Z. Papadopoulos, Associate Professor στο Πανεπιστήμιο IMT Atlantique (France), πτυχιούχος του Τμήματος μας και πρώτος Πρόεδρος του IEEE Student Branch μας!.

Επισυνάπτονται η περίληψη της ομιλίας και το βιογραφικό του ομιλητή. Για να παρακολουθήσετε την ομιλία μπορείτε να συνδεθείτε στο σύνδεσμό https://eu.bbcollab.com/guest/4efbaee04e6548c58c640e897196fadf

ΜΦΧ,
Περικλής Χατζημίσιος
(TeamUp5G Training Chair)

#5G #IoT #PhD #research #H2020 #Greece #MarieCurie

Επισύναψη: Online_talk(23-1-2020).pdf
22 Ιαν 2020 18:21 – από Περικλής Χατζημίσιος