ΑΔΙΣΕ για τους φοιτητές του πρώην τμ. Ηλεκτρονικής

Αρκετοί φοιτητές από το πρώην τμήμα της Ηλεκτρονικής είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν κατά το προηγούμενο χειμερινό εξάμηνο το μάθημα “Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΑΔΙΣΕ)”. Να ενημερώσω ότι εφόσον κάποιος ενδιαφέρεται για το παραπάνω μάθημα (δηλαδή να το παρακολουθήσει κατά το επόμενο χειμερινό), θα πρέπει αυτό το εξάμηνο να παρακολουθήσει τα μαθήματα που θα του δώσουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις τα οποία είναι τουλάχιστον τα:
• Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού
• Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
• Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Επίσης συνίσταται το “Δίκτυα Υπολογιστών” το οποίο διδάσκεται το χειμερινό εξάμηνο.

Οι διδάσκοντες του “Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΑΔΙΣΕ)”.

13 Φεβ 2020 18:38 – από Αντώνης Σιδηρόπουλος