Αλλαγή της ώρας εξέτασης του μαθήματος 1701 Δίκτυα Υπολογιστών

Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 η εξέταση του μαθήματος 1701 Δίκτυα Υπολογιστών θεωρία θα πραγματοποιηθεί στην 16:30-18:30 ενώ η Μικροηλεκτρονική θα γίνει στις 9-11 γιατί είναι εμβόλιμη και θα έχει λιγότερους φοιτητές/τριες.
Θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση με τις οδηγίες της εξέτασης (που θα πραγματοποιηθεί όπως τον Ιούνιο) για όσους δεν έδωσαν την εμβόλιμη εξέταση του Ιουνίου μετά το πέρας της δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέντος για τη συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος. Εκεί θα οριστούν και ποιοι φοιτητές/τριες θα είναι σε κάθε εικονική αίθουσα.
27 Αυγ 2020 19:24 – από Δημήτριος Αμανατιάδης