Ανάληψη Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας (NEO)

Η διαδικασία ανάληψης Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών, περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Οι ΠΕ/ΔΕ με ημερομηνία ανάληψης έως και 30/4/2020, θεωρούνται του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2020.

Η επιτροπή ΔΕ

Ιορδάνης Κιοσκερίδης
Ευκλείδης Κεραμόπουλος
Επισύναψη: ΔΕ Ανακοίνωση 1_4_2020.pdf
1 Απριλ 2020 12:28 – από Ιορδάνης Κιοσκερίδης