Ανακήρυξη των υποψηφίων μελών ΕΔΙΠ για τις εκλογές εκπροσώπου στη συνέλευση

Η τριμελής εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τους υποψήφιους μέλη ΕΔΙΠ για τη θέση του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για τη συνέλευση του τμήματος
Επισύναψη: Πρακτικό_Εφορευτικής Επιτροπής ΕΚΛΟΓΩΝ_ΕΔΙΠ_ΜΠΗΣ.pdf
15 Ιούλ 2021 16:46 – από Δημήτριος Αμανατιάδης