Παράταση αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας του τμήματος

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 956/τΒ/21-3-2020, παρατείνεται, για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19, η αναστολή πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του τμήματος, οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, από 21/3/2020 έως και 10/4/2020 .

Παρακολούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος να παρακολουθούν σε τακτική βάση τους πίνακες ανακοινώσεων του τμήματος για την έγκαιρη ενημέρωση τους σχετικά με την  εκπαιδευτική διαδικασία. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδιακασία του εξαμήνου.