Απόφαση ΔΕ του ΔΙΠΑΕ: Τρόπος και μέσα διενέργειας εξετάσεων

Μπορείτε να βρείτε την απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true

Η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις σημαίνει αυτόματα ότι οι φοιτητές συναινούν σε όσα αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.

Παρακαλώ προσέξτε ιδιαίτερα ότι:

Στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχουν οι φοιτητές με κάμερα, ώστε να αναγνωρίζονται από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές θα υποχρεούνται να δηλώσουν λίγες ημέρες πριν από την εξέταση ότι θα λάβουν μέρος σε αυτή και συναινούν. Διαφορετικά η συμμετοχή τους δεν θα είναι δυνατή.

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι δεν συναινούν με τα παραπάνω να αλλάξουν τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις που έχουν ήδη καταθέσει στον σύνδεσμο:
http://aris.noc.teithe.gr/el/exams/

Σύμφωνα με την απόφαση δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή όσων φοιτητών δεν συναινούν.
3 Ιούν 2020 20:35 – από Δημήτριος Παπακώστας