Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής στις Εξετάσεις Χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Σύμφωνα με το Άρθρο 161 του νόμου 4763/2020 που αφορά στην “Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19”, οι εξετάσεις των μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου 2020-21 θα πραγματοποιηθούν από απόσταση.
Μπορείτε να βρείτε την σχετική απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true
Η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις σημαίνει αυτόματα ότι οι φοιτητές συναινούν σε όσα αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.

Παρακαλώ προσέξτε ιδιαίτερα ότι:
Στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχουν οι φοιτητές με κάμερα, ώστε να αναγνωρίζονται από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές θα υποχρεούνται να δηλώσουν λίγες ημέρες πριν από την εξέταση ότι θα λάβουν μέρος σε αυτή και συναινούν. Διαφορετικά η συμμετοχή τους δεν θα είναι δυνατή.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της διαδικασίας των εξετάσεων είναι σημαντικό να είναι γνωστή η πρόθεση συμμετοχής των φοιτητών στα εξεταζόμενα μαθήματα. Παρακαλώ δηλώστε την πρόθεση συμμετοχής σας, ΜΟΝΟ για όσα μαθήματα υπάρχει πιθανότητα να συμμετέχετε στην τελική εξέταση στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://aris.noc.teithe.gr/el/exams/

μέχρι την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021.

Η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής αφορά ΜΟΝΟ στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 που έχουν ήδη δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές.

Η συμμετοχή στην εμβόλιμη εξεταστική δεν απαιτεί δήλωση και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ισχύουν όπως αυτά περιγράφονται στον σύνδεσμο:
https://www.iee.ihu.gr/ects160/

Μην ξεχνάτε:
— Να ακολουθείτε τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ για όλα τα μαθήματα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος: ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Εξετάσεις.
— Να ακολουθήσετε τις ειδικότερες οδηγίες που θα ανακοινωθούν (μέσω moodle ή/και apps) από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος πριν την εξέταση, όπου θα αναφέρονται λεπτομέρειες για τον τρόπο εξέτασης καθώς και η ακριβής ώρα, ημερομηνία και αίθουσα εξέτασης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε το προσωπικό σας Πρόγραμμα της Εξεταστικής από την ιστοσελίδα:
https://www.iee.ihu.gr/exams-program/

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το συνημμένο αρχείο: Διενέργεια και Πρόγραμμα Εξετάσεων

Επισύναψη: Διενέργεια και Πρόγραμμα Εξετάσεων.pdf
8 Ιαν 2021 9:29 – από Δημήτριος Παπακώστας