ΝΕΟ: Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής στις Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-20 και Δήλωση συναίνεσης (+ πρωτοετείς)

Μπορείτε να βρείτε την σχετική απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true

Η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις σημαίνει αυτόματα ότι οι φοιτητές συναινούν σε όσα αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.

Παρακαλώ προσέξτε ιδιαίτερα ότι:
Στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχουν οι φοιτητές με κάμερα, ώστε να αναγνωρίζονται από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές θα υποχρεούνται να δηλώσουν λίγες ημέρες πριν από την εξέταση ότι θα λάβουν μέρος σε αυτή και συναινούν. Διαφορετικά η συμμετοχή τους δεν θα είναι δυνατή.

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι δεν συναινούν με τα παραπάνω να αλλάξουν τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις που έχουν ήδη καταθέσει στον σύνδεσμο:
http://aris.noc.teithe.gr/el/exams/

Σύμφωνα με την απόφαση δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή όσων φοιτητών δεν συναινούν.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της διαδικασίας και την κατάρτιση του προγράμματος εξετάσεων είναι σημαντικό να είναι γνωστή η πρόθεση συμμετοχής των φοιτητών στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Παρακαλώ δηλώστε την πρόθεση συμμετοχή σας, μόνο για όσα μαθήματα υπάρχει πιθανότητα να συμμετέχετε στην τελική εξέταση στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://aris.noc.teithe.gr/el/exams/

Θα διευκόλυνε ιδιαίτερα τα όργανα του τμήματος οι δηλώσεις να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου @11:00.

Την παραπάνω δήλωση πρέπει να συμπληρώσουν και οι ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ φοιτητές.

Η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής αφορά μόνο στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου που έχουν ήδη δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές. Η συμμετοχή στην εμβόλιμη εξεταστική δεν απαιτεί δήλωση και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ισχύουν όπως αυτά περιγράφονται εδώ: https://www.iee.ihu.gr/ects160/

Σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων.

1 Ιούν 2020 19:45 – από Δημήτριος Παπακώστας