Δηλώσεις μαθημάτων στο πληροφοριακό σύστημα ΠΥΘΙΑ 2019-20Χ

Οι δηλώσεις μαθημάτων στο πληροφοριακό σύστημα “Πυθία” θα πραγματοποιηθούν από την ΔΕ 30 ΣΕΠ ώρα 15:00 έως και την ΤΕ 2 ΟΚΤ ώρα 23:59 σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί και περιγράφονται στους Οδηγούς Μετάβασης.

Οι δηλώσεις μαθημάτων είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές εκτός από τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου. Οι πρωτοετείς φοιτητές ΔΕΝ συμπληρώνουν δηλώσεις μαθημάτων καθώς αυτές ολοκληρώνονται από τη Γραμματεία.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν μόνο στα μαθήματα που θα δηλώσουν.

Όλοι οι φοιτητές δηλώνουν μέχρι 42 πιστωτικές μονάδες.

Όσοι φοιτητές έχουν πετύχει σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 160 ή περισσότερες πιστωτικές μονάδες μέχρι και την εξεταστική ΣΕΠ-19, θα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν επιπλέον 12 πιστωτικές μονάδες την ΠΕ-3-ΟΚΤ από ώρα 10:00 ως και ώρα 23:59.

Οι φοιτητές των οποίων η αίτηση για μετάβαση στο νέο 5-ετές ΠΠΣ έγινε αποδεκτή έχουν ενημερωθεί από τη Γραμματεία για την διαδικασία δήλωσης μαθημάτων που θα ακολουθήσουν.

Οι δηλώσεις των τμημάτων εργαστηρίων θα αφορούν μόνο στα μαθήματα του νέου ΠΠΣ που δήλωσε ο φοιτητής στο πληροφοριακό σύστημα «Πυθία» και περιλαμβάνουν εργαστηριακό μέρος που διδάσκεται σε περισσότερα από ένα εργαστηριακά τμήματα. Δηλαδή μόνο στα μαθήματα:
1102 Δομημένος Προγραμματισμός
1304 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων
1501 Ασύρματες επικοινωνίες
1504 Ηλεκτρονικές Διατάξεις
1701 Δίκτυα Υπολογιστών
1713 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές

Οι δηλώσεις των τμημάτων εργαστηρίων θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «Πυθία» και θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία των δηλώσεων τμημάτων εργαστηρίων.

Αφήστε μια απάντηση