Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Οι δηλώσεις των Θεωρητικών μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν το ΣΑ-3-ΟΚΤ και θα ολοκληρωθούν την ΚΥ-18-ΟΚΤ στον δικτυακό τόπο:

http://aris.noc.teithe.gr/el/diloseis/

ΔΕΝ υπάρχει λόγος να προσπαθούν όλοι οι φοιτητές να ολοκληρώσουν την δήλωσή τους κατά τις πρώτες ώρες ενεργοποίησης, καθώς οι δηλώσεις εργαστηριακών τμημάτων θα πραγματοποιηθούν ξεχωριστά για κάθε μάθημα, όπως θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος.

Οι δηλώσεις μαθημάτων είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές εκτός από τους πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι ΔΕΝ συμπληρώνουν δηλώσεις μαθημάτων καθώς αυτές ολοκληρώνονται από την Γραμματεία.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν μόνο στα μαθήματα που δηλώνουν.

Όλοι οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι 42 πιστωτικές μονάδες.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ιδιαίτερα τα παρακάτω:

1) Παρακαλώ ενημερωθείτε από το μενού “Σπουδές – Προπτυχιακές – Τροποποιήσεις Δηλώσεις μαθημάτων” της ιστοσελίδας του Τμήματος

Τροποποιήσεις – Δηλώσεις μαθημάτων

σχετικά με όσα ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

2) Εργαστηριακά μαθήματα: πληροφορίες για την έναρξη, τον τρόπο δήλωσης, συμμετοχής και την διαδικασία εξ αποστάσεως διδασκαλίας τους θα ανακοινώνονται από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος.

3) Όσοι φοιτητές 4-ετούς φοίτησης έχουν πετύχει σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 160 ή περισσότερες πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) μέχρι και την εξεταστική ΣΕΠ-20, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν επιπλέον 12 πιστωτικές μονάδες.
Λόγω προβλημάτων στο πληροφοριακό σύστημα “Πυθία”, όσοι φοιτητές πρόκειται να φαίνεται ότι συμπληρώνουν τις 160 ΠΜ αφού καταχωρηθούν κάποιες εναπομείναντες βαθμολογίες, θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη δήλωσή τους όταν ενσωματωθούν και τα μαθήματα αυτά. Μέχρι να συμβεί αυτό, μπορούν να παρακολουθούν το Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων που αντιστοιχούν στις επιπλέον 12 ΠΜ σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

4) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΑΤΕΙΘ (έως και το 2018) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ πριν καταθέσουν την δήλωσή τους να ενημερωθούν από τις σχετικές πρόσφατες ανακοινώσεις.

2 Οκτώ 2020 11:36 – από Δημήτριος Παπακώστας